Bảng Báo Giá

ProductsCloudData Center
FreeStandardPremium
Jira Software$ 0

Giới hạn 10 users

$ 8.15

Mỗi user mỗi tháng

$ 16

Mỗi user mỗi tháng

$ 42,000

500 users mỗi năm

Confluence$ 0

Giới hạn 10 users

$ 6.05

Mỗi user mỗi tháng

$ 11.55

Mỗi user mỗi tháng

$ 27,000

500 users mỗi năm

Jira Service Management$ 0

Giới hạn 3 agents

$ 22.05

mỗi agent mỗi tháng

$ 49.35

mỗi agent mỗi tháng

$ 17,200

50 agents mỗi năm

Bitbucket$ 0

Giới hạn 5 users

_
_
$ 2,300

25 users mỗi năm

Trello$ 0Free for your wholeteam

For individuals or teams looking to organize any project

$ 5Per user/month if billed annually ($6 billed monthy)

For small teams that need to manage work and scale collabration

$ 10Per user/month if billed annyally ($12.50 billed monthly)

For teams that need to track and visualize multiple projects in several ways, including boards, timelines, calendars, etc.

_

Tham khảo

 • Bảng Báo Giá trên và Công Cụ Tính Tiền Nhanh ngay dưới đây chỉ là tham khảo. Bạn có thể xem thông tin sản phẩm đầy đủ và giá niêm yết chính thức tại trang chủ của Atlasian hoặc liên hệ AgileOps để được tư vấn chi tiết.

 • Các biểu giá nêu trên chưa bao gồm thuế, phí theo quy định tại nước của bên sử dụng cuối cùng.

Công cụ tính phí bản quyền

Ước tính và so sánh chi phí mua các phần mềm của Atlassian

Tính ngay
FeatureFreeStandard

User limit

10 users35,000 users35,000 users

Automation

Single projectSingle projectGlobal and multi-project

Roadmaps

BasicBasicAdvanced

Dependency management

BasicBasicAdvanced

Capacity planning

Project archiving

User roles and permissions

Advanced permissions

Admin insights

Sandbox

Release tracks

Audit logs

Anonymous access

Data residency

IP allowlisting

Storage

2 GB file storage250 GB file storageUnlimited storage

Support

Community Support Local Business Hours24/7 Premium Support

Uptime SLA

99.9%

 • Jira Software được xây dựng đặc biệt cho các nhóm phát triển phần mềm, tích hợp công cụ với các tính năng và chức năng quan trọng cần thiết nhất cho phát triển phần mềm.

 • Jira Service Management được xây dựng cho các nhóm IT và dịch vụ, cung cấp giải pháp toàn diện cho quản lý sự cố, vấn đề và thay đổi.

 • Jira Work Management là công cụ quản lý dự án được đơn giản hóa dành cho khách hàng muốn tận dụng sức mạnh của Jira cho doanh nghiệp của họ.

Tìm hiểu thêm thêm về sự khác nhau của các sản phẩm Jira.

Cả 2 gói StandardPremium có các tính năng giống nhau, gói Premium nổi bật với các tính năng bổ sung như Sandbox, Release Tracks, IP Allowlisting, 99.9% Uptime SLA và Kho lưu trữ không giới hạn, củng với các tính năng nổi bật tích hợp trong các sản phẩm:

 • Jira Software: Advanced Roadmaps

 • Jira Service Management: Advanced Alert Integrations, và các tính năng ITSM khác: Assets and Assets Discovery, Incident Management, Services Management

 • Confluence: Inspect Permissions, Team Calendars, Automation

Tìm hiểu thêm về các tính năng khác nhau được bao gồm trong từng gói.

Dưới đây là tóm tắt các khác biệt chính:

Gói theo Tháng:

 • Khách hàng thanh toán cho số lượng người dùng sử dụng mỗi tháng.

 • Khách hàng có thể thay đổi số lượng người dùng bất cứ lúc nào.

 • Khách hàng có thể hủy bỏ đăng kí bất cứ lúc nào và sẽ không bị tính phí cho tháng tiếp theo.

Gói theo Năm:

 • Khách hàng trả tiền cho gói người dùng tương ứng nhất với số lượng người dùng của bạn.

 • Khách hàng có thể nâng cấp gói số lượng người dùng của mình bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có thể giảm cấp vào cuối kỳ đăng kí của mình.

 • Khách hàng có thể hủy bỏ đăng kí bất cứ lúc nào nhưng sẽ không nhận được hoàn tiền cho các tháng còn lại.

Tìm hiểu thêm về Sự khác biệt giữa Gói Đăng ký theo Năm và Gói Đăng ký theo Tháng.

Người dùng có thể đăng nhập vào một trong các trang web Jira Software của bạn và xuất hiện trong Quản lý người dùng. Bạn có thể thêm và xóa Người dùng.

 • Đối với gói đăng ký hàng tháng, chúng tôi sẽ tính phí vào tháng tiếp theo dựa trên số người dùng Jira Software của bạn.

 • Đối với gói đăng ký hàng năm, chúng tôi sẽ tính phí cho hạng mục phù hợp nhất với số lượng người dùng thực tế của bạn. Gói đăng ký hàng năm có thể có giá trị tốt hơn tùy thuộc vào số lượng người dùng được mua.

Khách hàng mua sản phẩm Atlassian từ AgileOps sẽ nhận được một bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm độc quyền, được biên soạn bởi đội ngũ các Chuyên gia Atlassian của chúng tôi, cùng với Gói Dịch vụ Tư vấn trị giá lên đến 75 triệu đồng.

Có, bạn có thể hủy đăng kí tài khoản Atlassian của mình bất cứ lúc nào.

Trang web của bạn sẽ hết hạn 15 ngày sau khi đăng ký kết thúc và dữ liệu sẽ bị xóa 60 ngày sau khi hủy bỏ mà không thể khôi phục.

Có, bạn có thể gia hạn hoặc nâng cấp tài khoản Atlassian của mình thông qua AgileOps với các ưu đãi hấp dẫn.