CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Updated : 26 04 2023, 2:30:00 sa

1. Giới thiệu chung

AgileOps là một công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0317041012, địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 03-04, Tầng 9, Tòa nhà Flemington Tower, Số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi là “Chúng Tôi”). Với tư cách là một bên kinh doanhchính trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và chuyên cung cấp các sản phẩm,dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm nói riêng, Chúng Tôi ý thức sâu sắc đối với sự cấp thiết và tầm quan trọng vấn đề bảo mật thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, sử dung, tiết lộ, chuyển, lưu trữ, chỉnh sửa thông tin cá nhân của người sử dụng, người truy cập (“Người Truy Cập”) đối với các nền tảng, website của Chúng Tôi mà Người Truy Cập có thể tiếp cận được.
Chính Sách Bảo Mật hoặc Chính Sách này nhằm cung cấp tổng quan về các nguyên tắc bảo mật thông tin, nguyên tắc thu thập thông tin và một số vấn đề liên quan khác cũng sẽ được đề cập tại Chính Sách này. Nội dung của Chính Sách này có thể được thay đổi mà có thể sẽ không cần thông báo trước cho Người Truy Cập. Chính Sách này cũng áp dụng trên mọi cách thức truy cập đối với các nền tảng của AgileOps, bất kể việc sử dụng bằng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV và/hoặc bằng một thiết bị khác có thể kết nối Internet để truy cập Dịch Vụ. Trên cơ sở cẩn trọng, Chúng Tôi khuyến cáo Người Truy Cập nên đọc cẩn thận Chính Sách này bởi vì bất kỳ lúc nào Người Truy Cập truy cập sử dụng các nền tảng của AgileOps, Chúng Tôi có thể hiểu rằng Người Truy Cập đã đọc, hiểu và tự nguyện đồng ý với các điều khoản mà Chúng Tôi quy định trong Chính Sách này và các phần bổ sung, điều chỉnh của nó.

2. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên AgileOps bao gồm email, số điện thoại, họ và tên, chức vụ, tên công ty, yêu cầu tư vấn và các thông tin khác (nếu có) của Người Truy Cập. Bằng việc cung cấp thông tin theo (các) biểu mẫu có sẵn, Người Truy Cập đồng ý và thừa nhận rằng Người Truy Cập đồng ý cho Chúng Tôi tiếp cận, thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin đã được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn tìm hiểu yêu cầu, xu hướng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, phân tích xu hướng người sử dụng. Ngoài ra, Người Truy Cập đồng ý cho Chúng Tôi liên hệ để trao đổi để trao đổi thêm về yêu cầu dịch vụ, cung cấp thông tin về quảng cáo, mời dự hội thảo, tham gia các buổi đào tạo do Chúng Tôi tổ chức. Chúng Tôi có quyền thu thập và lưu trữ thông tin về số lần viếng thăm, cụ thể như số trang xem, số lượng liên kết được truy cập (clicks) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến AgileOps. Chúng Tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Người Truy Cập sử dụng mỗi khi truy cập vào website của Chúng Tôi, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Người Truy Cập sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Truy Cập cũng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Chúng Tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

3. Phạm vi sử dụng

Chúng Tôi sử dụng thông tin Người Truy Cập cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Truy Cập theo yêu cầu dịch vụ;
  • Cung cấp một sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng mà Người Truy Cập yêu cầu;
  • Để quảng cáo, ví dụ như cung cấp sản phẩm quảng cáo theo đối tượng khách hàng và nội dung được tài trợ và gửi cho Người Truy Cập các thông tin khuyến mại;
  • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi (bao gồm cả việc hỏi ý kiến về sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi cũng như sàng lọc thông tin để cung cấp thông tin khuyến mại phù hợp);
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Truy Cập và AgileOps;
  • Quản lý, ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Người Truy Cập hoặc các hoạt động giả mạo Người Truy Cập;
  • Liên lạc và giải quyết với Người Truy Cập trong những trường hợp đặc biệt;
  • Cung cấp thông tin cá nhân của Người Truy Cập khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phương tiện và công vụ để chỉnh sửa dữ liệu thông tin

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu quản trị viên của AgileOps hỗ trợ thực hiện bằng cách liên hệ theo thông tin được nêu tại Mục 10 của Chính Sách này.

5. Cam kết bảo mật thông tin của Người Truy Cập

Thông tin cá nhân của Người Truy Cập trên website được Chúng Tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và quy định pháp luật có liên quan. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Truy Cập sẽ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Truy Cập, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong một số trường hợp, thông tin của Người Truy Cập có thể được tiết lộ cho một bên khác như một đơn vị độclập có thể được xem như là Đối Tác và Đối Tác Kinh Doanh của Chúng Tôi, các công ty liên kết của Chúng Tôi và khi đó thông tin của Người Truy Cập sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành công việc nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định và nhằm thực hiện cho mục đích của Chính Sách này. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. 
Chúng Tôi cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người Truy Cập khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc Chính Sách này có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân củ Người Truy Cập, Chúng Tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Truy Cập được biết.

6. Loại trừ trách nhiệm nghĩa vụ bảo mật đối với trang web của bên thứ ba

Chúng Tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi. Người Truy Cập thừa nhận và đồng ý rằng Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ do một bên thứ khác cung cấp. Tuy nhiên, Chúng Tôi khuyến cáo Người Truy Cập cần thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà Người Truy Cập quyết định truy cập

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân

Trong trường hợp có phản ánh của Người Truy Cập về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Chúng Tôi sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau: 
Bước 1: Người Truy Cập gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu. 
Bước 2: Bộ phận Admin của Chúng Tôi sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan. 
Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Chúng Tôi sẽ đưa vụ việc ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

8. Sự thay đổi của Chính Sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng Tôi, sự thay đổi của pháp luật và/hoặc được xem xét dựa trên vào nhu cầu và sự phản hồi từ Người Truy Cập (nếu có). 
Chúng Tôi khuyến nghị Người Truy Cập đọc và tham khảo kỹ lưỡng nội dung Chính Sách Bảo Mật và thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật cho Chính Sách này. Trường hợp Chúng Tôi cập nhật Chính Sách này và việc Người Truy Cập truy cập vào AgileOps tại bất kỳ thời điểm nào, điều đó có nghĩa là Người Truy Cập đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật. Chúng Tôi có thể thông báo cho Người Truy Cập biết về các thay đổi mà Chúng Tôi coi là quan trọng. Phiên bản mới nhất của Chính Sách này sẽ luôn có sẵn tại đây "Chính Sách Bảo Mật", Người Truy Cập có thể kiểm tra “ngày có hiệu lực” được ghi ở trên cùng để xem thời điểm Chính Sách được cập nhật sau cùng.

9. Thời gian áp dụng Chính Sách

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian AgileOps hoạt động.

10. Thông tin liên hệ

Chúng Tôi thường xuyên kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân mà Người Truy Cập đã cung cấp và luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người Truy Cập, cũng như những thông tin cá nhân mà Người Truy Cập phát hiện đang sai sót hoặc đã được điều chỉnh bất thường. Nếu Người Truy Cập có những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chính sách này hoặc thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ như sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Email: [email protected] 
Số điện thoại: 028 22222722 – 028 22222522