Giải pháp của chúng tôi

Chúng tôi giúp tối đa hóa khoản đầu tư AWS của bạn

Chuyên gia được chứng nhận AWS của chúng tôi cung cấp nhiều khả năng AWS khác nhau để giúp nhóm của bạn tối đa hóa kho dịch vụ AWS mạnh mẽ

Dịch vụ cung cấp

Tư vấn mô hình AWS
Tư vấn mô hình AWS

Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để xây dựng một môi trường AWS mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy bắt nguồn từ các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS Well-Architected Framework. Chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng và tối ưu hóa môi trường của mình để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động, bảo mật, chi phí, hiệu suất và độ tin cậy. Nhóm của bạn có thể tập trung vào việc chạy khối lượng công việc, đồng thời áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất để vận hành trên AWS.

Phát triển cơ sở hạ tầng
Phát triển cơ sở hạ tầng

Chúng tôi giúp bạn tận dụng sức mạnh của AWS Lambda để chạy mã trên cơ sở hạ tầng có khả năng chịu lỗi và sẵn sàng cao. Bạn sẽ thoải mái tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng khác biệt và dịch vụ phụ trợ - chỉ cần viết và tải mã lên dưới dạng tệp .zip hoặc hình ảnh vùng chứa và thực thi.

Năng lực DevOps
Năng lực DevOps

DevOps đã trở thành thông lệ trong việc tối ưu hóa từng giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm và cung cấp khả năng phân phối liên tục với chất lượng phần mềm cao. Các giải pháp DevOps phù hợp của chúng tôi giúp các doanh nghiệp áp dụng các phương pháp DevOps tốt nhất để đáp ứng nhanh, cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và mở rộng quy mô nhanh chóng, tận dụng khả năng của ngăn xếp công cụ AWS.

Quản lý dịch vụ Đám Mây
Quản lý dịch vụ Đám Mây

Việc quản lý Dịch vụ đám mây AWS có thể là gánh nặng và khiến bạn không tập trung vào những gì thực sự quan trọng - cải thiện sản phẩm của bạn và phục vụ nhiều khách hàng hơn. AgileHops cung cấp các dịch vụ đám mây được quản lý một phần và toàn bộ, với nhiều chức năng khác nhau, từ di chuyển, tối ưu hóa và bảo mật đến cấu hình và tối ưu hóa.

Các chuyên gia AWS của chúng tôi